Електронни насочващи системи


Електронна насочваща система 8500

Новата насочваща система Subsite 8500 състояща се от проследяващо устройство 8500T, дисплей 8500D и предавателно...

Виж повече


Електронна насочваща система 750

Положение, дълбочина, ъгъл на завъртане, стъпка, температура на предавателното устройство, състояние на батериите...

Виж повече


Предаватели за електронна насочваща система

Предавателите на Ditch Witch са толкова здрави, колкото и надеждни при осигуряване на данни за пътя на сондажа...

Виж повече


Система Trac Management

Планирането на сондажа предварително спестява време, пари и намалява усложненията. С TMS Plus на Ditch Witch, система за управление...

Виж повече