Пневматични чукове HDD Assist

Пневматични чукове HDD Assist

Пневматичните машини за набиване HammerHead® са най-популярния и надежден избор, когато трябва да извадят сондажно оборудване или да спасят изтегляна тръба поради засядане.

Нашите машини за набиване са подходящи за асистиране при обратно изтегляне, изваждане на сондажно оборудване и случаи на отстраняване на тръби. Hammerhead е на разположение 24/7, когато се налага да спасите Вашия сондажен проект.

HDD pullback assist

Набиващите инструменти могат да са полезни за преодоляване на условия на хидравлично засядане в процеса на обратно изтегляне. В случай на засядане на тръба по време на обратното изтегляне, към тръбата се прикрепва машина за набиване и ударното действие помага за освобождаване на тръбата. Това ударно действие може също да бъде ползено по време на процеса на обратно изтегляне за поддържане на движението на тръбата и за предотвратяване на високи напрежения.

Набиване на водещи тръби

Водещите тръби се използват при хоризонтални сондажи в тежки почвени условия. Водещата тръба се набива през областта, където почвата е тежка, под желания ъгъл. Това гарантира участък с намалено триене за подвеждане на оборудване през скалисти почви и за обратно изтегляне.

Отстраняване на тръби

Заседналите тръби може да се извадят, за да се извърши друг сондаж. При неуспешно обратно изтегляне се прикрепва машина за набиване към тръбата. Ударната сила на машината за набиване заедно със статичната сила на машината за изтегляне се използва за изваждане на заседнали тръби.

Възстановяване на сондажно оборудване

Машините за набиване може да се използват за спасяване на заклещено скъпо сондажно оборудване. Набиващата машина се прикрепва към сондажното оборудване с изработен адаптор и ударната сила, заедно със статичната сила на изтегляне се използва за изваждане на сондажното оборудване

Ние можем да осигурим за вашия проект професионална техника и машини за продажба или под наем.