Каналокопатели Ride On

Серията “Walk Behind” каналокопатели (тренчери) и виброплугове на Ditch Witch поставя своето начало още през 1949 г., когато се появява първият в света компактен каналокопател Ditch Witch. Днес машините се делят в различни категории в зависимост от мощността на двигателя. Благодарение на това можете да изберете най-подходящата машина за Вашите нужди.

Ние предоставяме каналокопателни машини за продажба и под наем.